Omnitapps – Showroom

Omnitapps – Showroom

  • So sánh

Nhận xét

1

Với Omnitapps Showroom bạn có thể dễ dàng hiển thị một bộ sưu tập các sản phẩm trên các quầy, chạm vào màn hình hoặc cửa sổ tương tác. Sản phẩm có thể được phân loại, vì vậy người dùng có thể truy cập chúng nhanh chóng.

Ứng dụng này là rất dễ dàng để thiết lập. Tạo tên thư mục với nội dung và thông số sản phẩm trong các tập tin văn bản. Thêm thư viện phương tiện truyền thông để cung cấp chi tiết  hơn về sản phẩm. Và tình trạng cho mỗi sản phẩm có thể được thiết lập thông qua một (góc) nhãn tùy chỉnh.

TÍNH NĂNG

–  Phân loại sản phẩm dễ dàng

–  Bổ sung thông tin và hình ảnh trên mỗi sản phẩm

–  Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

–  Tự động điều chỉnh kích thước màn hình

–  Không có hạn chế về sử dụng

–  Hỗ trợ đa ngôn ngữ

–  Dễ dàng tinh chỉnh

Omnitapps-showroom-03
Bổ sung thông tin và hình ảnh trên mỗi sản phẩm

Omnitapps-showroom-04
Không có hạn chế về sử dụng

Omnitapps-showroom-02
Phân loại sản phẩm dễ dàng

Omnitapps-showroom-05
Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Omnitapps-showroom-06
Linh động thay đổi tình trạng tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Composer_Interclassics-2
Omnitapps Showroom for Car Exhibition

StandardSoftware_Showroom_InterClassics
Omnitapps Showroom for Car Exhibition

StandardSoftware_Showroom_Modefabriek
Omnitapps Showroom for Prestop

StandardSoftware_Showroom_Modefabriek-6-500x383
Omnitapps Showroom for PME Legend

composer2070-003
Omnitapps Showroom Sample

Screenshot_InterClassics _Landscape_01-9c9f904edb
Omnitapps Showroom for Car Showroom

Screenshot_InterClassics _Landscape_04-6fbdf2d649
Omnitapps Showroom for Car Showroom

Thông tin liên lạc

Địa chỉ:
489A/21/54 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902 237 923
Fax: (84.8) 3948 3667

MAIL: tungvietcommunication@gmail.com

NHẬN BÁO GIÁ

HỌ TÊN:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

EMAIL:

Your Message

Danh mục Phần mềm Omnitapps- Giới thiệu Doanh nghiệp
Financing calculator
Vehicle price (VND)
Interest rate (%)
Period (month)
Down Payment (VND)
Calculate
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay