digital signage for hotel

Vietnamdigitalsignage.com - Hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức tại Omni Frisco Hotel, là một hội nghị thường niên dành cho việc giới thiệu những cách thức công nghệ có thể được sử dụng để tạo ra những trải nghiệm mua hàng siêu việt.