Omnitapps – Brochure Selector

Liên hệ

1

Với Omnitapps Brochure Selector người dùng có thể dễ dàng duyệt qua các loại các tài liệu quảng cáo PDF và yêu cầu tài liệu quảng cáo kỹ thuật số theo những cách khác nhau. Họ có thể gửi một tài liệu hoặc nhận ngay một bản in nếu nó có thể in ngay tại chỗ. Giải pháp này rất lý tưởng cho các tình huống có nhiều tài liệu quảng cáo khác nhau được cung cấp để mang đi, như trong bệnh viện, văn phòng du lịch, hành lang công ty, vv.  Đồng thời, giải pháp này cũng hoạt động hoàn hảo tại các triển lãm và trưng bày. Kệ tài liệu truyền thống có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt tài liệu, trong khi giải pháp này tài liệu luôn luôn sẵn sàng!

TÍNH NĂNG

– Trình duyệt PDF / chế độ xem trước

– Giỏ Yêu cầu

– Mail (Lưu lại), in tài liệu hoặc lưu tài liệu qua USB

– Có thể phân loại tài liệu

– Thu thập dữ liệu và nhận được phản hồi về cách sử dụng tài liệu của người xem.

– Sẽ không cần thêm bất cứ tờ rơi nào nữa! Khách hàng quan tâm đến tài liệu của bạn có thể xem các trên màn hình và trực tiếp thực hiện yêu cầu .

– Hãy lựa chọn các nội dung PDF mà bạn muốn thay thế cho các tờ rơi, khách hàng của bạn có thể gửi thư điện tử, in hoặc copy trực tiếp nội dung Brochure ra USB một cách dễ dàng từ ứng dụng này.

– Phần mềm sẽ thu thập được thông tin về khách hàng và sự quan tâm đến sản phẩm sau đó lưu vào file Excel.

 

Screen-Shot-03-11-15-at-09.40-AM-001

Brochure Selector


StandardSoftware_brochure-request-8-1

Brochure Selector

 

 

Screen-Shot-03-11-15-at-09.40-AM

Brochure Selector


Example-Omnitapps-Brochure-Selector_KNAUF_2

Brochure Selector


StandardSoftware_brochure-request-5

Brochure Selector