Omnitapps – Scan & Win

Liên hệ

1

Omnitapps Scan & Win

Với Omnitapps Scan & Win bạn có thể tạo ra một chiến dịch quảng cáo xung quanh cửa hàng, mua sắm trung tâm hoặc sự kiện. Các thiết kế có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Ngoài ra các mức giá để chiến thắng có thể được điều chỉnh. Xác định người chiến thắng có thể được thực hiện dựa trên tỷ lệ phần trăm, khoảng thời gian thực hiện hoặc tại một khung thời gian đặc biệt. Tất cả các thiết lập được cài đặt và có thể trải qua nhiều ngày để đảm bảo tất cả giá được chiến thắng vào cuối chiến dịch và sẽ có đủ giá cho mỗi ngày của chiến dịch.

Ứng dụng đặc biệt này chỉ có thể được mua thông qua Omnivision Studios hoặc một trong những đại lý chính thức, điển hình là – TungViet Communication Group, bởi vì một hướng dẫn đặc biệt là cần thiết, để chuẩn bị cho việc thiết lập cài đặt chương trình Scan & Win.

TÍNH NĂNG

–  Hướng dẫn chung

–  Chọn một người chiến thắng dựa trên tỷ lệ phần trăm / khoảng thời gian thực hiện / khung  thời gian

–  Quét duy nhất 1 mã vạch

–  Cơ sở dữ liệu giá được xác định trước

–  Chấp nhận tùy chỉnh

 

SpecialSolutions_Veja-7

Có thể điều chỉnh hoá đơn


voorbeeld-toepassingen-Scan-en-Win-Crocs

Chọn một người chiến thắng dựa trên tỷ lệ phần trăm / khoảng thời gian thực hiện / khung thời gian

 

 

voorbeeld-toepassingen-Scan-en-Win-Veja_2

Cơ sở dữ liệu giá được xác định trước


SpecialSolutions_Veja-3

Nhận thông tin khách hàng


scan-dayton-4web

Quét duy nhất 1 mã vạch