Omnitapps – Survey

Liên hệ

 

Screen-Shot-14

Servey for Nutrica


Screen-Shot-19

Servey for Nutrica


outokumpu_PresTop-Rental_5

Servey for Outokumpu


outokumpu_PresTop-Rental_7

Servey for Outokumpu


screen_InHolland_07

Servey for Inholland – Education

 

–  Bạn có thể dễ dàng tạo ra một cuộc khảo sát cho khách hàng. Với 8 mẫu câu hỏi khác nhau, bạn có thể tạo ra bất kỳ loại khảo sát nào mà bạn thích. 8 loại câu hỏi khác nhau, cho sự lựa chọn duy nhất, nhiều lựa chọn, chấm điểm, xếp hạng và các trang thông tin

–  Tất cả các yếu tố đều có thể tùy chỉnh, Hình ảnh nền  có thể được thay thế và phương tiện truyền thông có thể được thêm vào cho mỗi câu hỏi.

–  Dữ liệu được lưu trữ toàn bộ và được gửi trực tiếp đến các máy chủ .

–  Khả năng để thêm các hình thức trong cuộc khảo sát của bạn để thu thập dữ liệu

–  Khả năng để thêm một mục media requestable mẫu, có thể được gửi qua các máy chủ yêu cầu phân bổ ngay lập tức

–  Hỗ trợ đối với hình ảnh và nền Video

–  Thêm tập tin vào câu hỏi của bạn để làm rõ thêm

–  Khả năng để điều hướng tùy chỉnh thông qua các khảo sát dựa trên một câu trả lời cho

 

 

Omnitapps_Survey_012cmyk

Hỗ trợ đối với hình ảnh và nền Video


Screen-Shot-007

Bạn có thể tạo ra bất kỳ loại khảo sát nào mà bạn thích


Omnitapps_Survey_0081

Hỗ trợ đối với hình ảnh và nền Video


Screen-Shot-011

Câu hỏi với nhiều đáp án