Omnitapps – Whiteboard

Liên hệ

whiteboard

Omnitapps Whiteboard

Omnitapps Whiteboard là một phần mềm bảng tương tác. Ứng dụng này rất dễ sử dụng và có tất cả các chức năng của một tấm bảng bình thường với các điểm đánh dấu. Với một thao tác chạm bạn có thể chọn màu sắc và độ dày đường thẳng. Phần mềm bảng tương tác hoạt động dễ dàng nhất như nó có thể.

 

TÍNH NĂNG

–  Nhập hình ảnh và vẽ trực tiếp trên hình ảnh đó

–  Chọn vị trí (đánh dấu / bút / tẩy)

–  Chọn hình nền

–  In các dữ liệu trên Whiteboard

–  Cùng một lúc có thể vẽ trên nhiều trang

 

whiteboard 3

Tấm bảng bình thường với các điểm đánh dấu


OW2

Nhập hình ảnh và vẽ trực tiếp trên hình ảnh đó


whiteboard 2

Tùy chỉnh chọn bút viết

 
whiteboard04

Tùy chọn màu sắc và độ dày nét vẽ