PHÒNG HỌP KHÔNG DÂY – MT CONNECT Starter

Liên hệ

Panel
CHIA SẺ FILE TỪ THIẾT BỊ KHÁC HỖ TRỢ
MÃ SẢN PHẨM VDS-MTCONNECTSTARTER
SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ KHÔNG GIỚI HẠN
KẾT NỐI IPHONE/IPAD HỖ TRỢ
KẾT NỐI MAC HỖ TRỢ
KẾT NỐI WINDOWS HỖ TRỢ WINDOWS 7 VÀ 8.1
ĐỘ PHÂN GIẢI 1920 x 1080
CẢM ỨNG KHÔNG DÂY HỖ TRỢ VỚI MÀN HÌNH CẢM ỨNG PQLABS
PHẦN CỨNG BẮT BUỘC MÀN HÌNH CẢM ỨNG PQLABS
GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG FILE TRÊN MÀN HÌNH KHÔNG GIỚI HẠN
GHI CHÚ TRÊN HÌNH ẢNH, VIDEO, PDF,TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG KHÔNG HỖ TRỢ
BLACKBOARD HỖ TRỢ
LƯU CÁC NỘI DUNG GHI CHÚ TRÊN MÀN HÌNH HỖ TRỢ
THAY ĐỔI BACKGROUND HỖ TRỢ
TẠO NHIỀU NỘI DUNG KHÁC NHAU KHÔNG HỖ TRỢ
TRỰC TIẾP HỌP NHÓM KHÔNG HỖ TRỢ
CHIA SẺ TÀI LIỆU QUA EMAIL KHÔNG HỖ TRỢ
TÌM HIỂU NHIỀU THÔNG TIN QUA CÁC BÀI TRẮC NGHIỆM KHÔNG HỖ TRỢ
TRAINNING NHÂN VIÊN KHÔNG HỖ TRỢ
NHIỀU CÁC NHÂN CHIA SẺ TÀI LIỆU CỦA MÌNH LÊN MÀN HÌNH VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NỘI DUNG TRÊN THIẾT BỊ CỦA MÌNH KHÔNG HỖ TRỢ
CHỦ TỌA CHIA SẺ TÀI LIỆU XUỐNG CÁC THIẾT BỊ BÊN DƯỚI KHÔNG HỖ TRỢ