Tiệm bánh ngọt tại Tokyo sử dụng công nghệ quét để nhận diện các loại bánh và tính tiền tự động trong một giây đã mở ra một ứng dụng mới trong việc nhận diện. Việc  thay thế mã code phải dán trong từng sản phẩm và cũng phải scan từng sản phẩm cho mỗi lần tính tiền sẽ giảm lớn thời gian làm việc và chờ đợi.

Theo vnexpress